torsdag 16 juni 2011

Demonstration mot avlvning av katter 18/6 Göteborg

Tid: 18 juni kl. 14.00
Plats: Brunnsparken, vid fontänbron.

Göteborgs Katthjälp och Djurrättsalliansen Göteborg organiserar tillsammans en demonstration mot den pågående löpande-band-avlivning av hemlösa katter i Hisings Backa, Göteborg.

I Hisings Backa, Göteborg, har det i många år funnits hemlösa katter. Många av dessa är förvildade. Varje år avlivas en del av kattbeståndet. Förr genom avskjutning, nuförtiden genom infånging oc...h avlivning hos veterinär. Katterna som är kvar fortsätter föröka sig. Problemet lösas inte, den flyttas bara över till nya individer.

Det kommunalägda bostadsbolaget Poseidon, städbolaget Klinab och flera djurkliniker är idag huvudaktörerna inom "omhändertagandet" av en del av katterna. Med ”omhänderta” menas här att Poseidon ger uppdrag åt Klinab att fånga in katterna och att djurklinikerna avlivar katterna.

Trots att bostadsbolaget Poseidon och Klinab flera år i rad har blivit informerade om att avlivning varken är en human eller långsiktig lösning har man inte visat någon intresse i andra metoder. Så länge man fortsätter att avliva en del av kattbeståndet kommer det att finnas katter kvar som förökar sig, som är skadade, hungriga och eländiga.

Den enda långsiktiga och humana metod som finns är Trap Neuter Return: katterna fångas in, tama katter och kattungar omplaceras, förvildade individer(som mår dåligt av att leva nära inpå människor) återplaceras efter kastrering och ska få skydd, mat och tillsyn så länge de lever. På det viset stabiliserar man i första hand beståndet för att sedan låta den minska genom naturlig avgång. Kastrerade katter har en mycket bättre hälsa än okastrerade och man slipper även oönskade kattungar.

Vi vill att ni slutar avliva friska hemlösa katter och börja använda Trap Neuter Return istället!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar